Поиск по сайту

   

Методыка выкладання беларускай мовы

Здесь Вы можете бесплатно и без регистрации скачать шпаргалки, лекции, тесты, упражнения с ответами и другие материалы по методике преподавания белорусского языка.


Фрагмент материала:

1. Методыка выкладання беларускай мовы як навука.Мэты,задачы,а сн.паняцці і катэгорыі. мвбм.
Мвбм – самаст.педагагіч.,тэарэт.-практыч. навука,я-я вызнач.мэты,змест,заканамерн-ці, прынц.,метады і формы навуч-я б.м,даслед.і абгрунт-е шляхі навуч-я мове.Адк.на ?: д/ чаго,як,чаму вучыць. Мвбм з’яўл.педагагі. навукай.Вучань як суб’ект навуч-я і як нось. мовы.Мвбм вык.ф-ыі:агуль. тэарэтыч, прак тыч,прагнастыч. Моўн.адук-я –працэс і вынік пазнаваль.дз-ці,скірав.на авалод.мовы і маўл-я,на станаўл-е вуч.як асобы.Мэты моў.адук. -вынік навуч-я.Стратэгіч.мэты-фармір-е моўн.асобы вучня.Паняце моўн.ас.сфармір. на асн.лінгвацэнтрычн.і антрапацэнтрычн. канцэпц.навуч.мовы.Лінгвацэнтрыч.канц. азнач,ш.прадмет навуч.мовы –тэорыя і стр-ра мовы(лінгв-ка).Аб’ект–граматыка б.мовы. На пач.90-х г.20ст.атрым.развіц.антрапа цэнтр.канцэпц.У цэнтры ўв.моўн.асоба– вучань. Навуч. бм.у школе пав.адбыв-ца ў адзінстве яе ф-ый(камунікат,кагнетыў, акумулятыў,наменат,фанетычнай).Т.ч. стратэгіч.мэты навуч-я вызнач.фармір. моўн.ас.вучня,я-я можа рэаліз-ць сябе ва ўсіх відах маўленч. дз-ці(аўдзірав-е,гавар-е,чыт, пісьмо).Тактычныя мэты–накірав.на асэнсав. лінгвістыч.матэрыялу з боку будовы,знач-я, ф-ыі,фармір.нормаў к-ры мовы.Вызнач.пры вывуч.прыватных раздзелаў шк.курса мовы. Прадмет методыкі–працэс навуч-я шко-ў род.мове,заканамерн-ці засваення імі ведаў пра мову,працэс фармір-я моўн.і маўленч. навыкаў.Асн.зад:1)вызнач-е мэты і зместу вывуч-я б.мовы ў шк;2)даслед-не заканамер-ей засваення мовы,вызнач-е прынцып.навуч-я;3)пошук найб.эфектыў.метадаў і прыё. навуч.мове;4)вывуч.метадыч.спадчыны,навук.асэнсав-е перадавога пед.вопыту.

Скачать шпоры

Похожие материалы:
Шпаргалки ВГУ
Здесь Вы можете бесплатно и без регистрации скачать планы-конспекты для практики по белорусскому языку и литературе. Фрагмент мат...
Шпаргалки ВГУ
Здесь Вы можете бесплатно скачать шпоры и другие полезные материалы для ФБФК! Скачать шпоры...
Шпаргалки ВГУ
Здесь Вы можете бесплатно и без регистрации скачать документацию (дневники, рефлексия, самоанализ) для практики по белорусскому яз...

Комментарии

   
© Все права защищены
Яндекс.Метрика