Поиск по сайту

   

История Беларуси

Здесь Вы можете бесплатно скачать шпаргалки, тесты и другие материалы по Истории Беларуси
ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСІ
1.Навука, якая вывучае гісторыю чалавецтва па рэштках жыццядзейнасці людзей, знойдзеных пад час раскопак:
1) археалогія;
3. Самая старажытная стаянка краманьёнца знойдзена археолагамі каля сучаснай беларускай вескі:
1) Юравічы;
4. Гістарычна першы від земляробства:
4) матычнае.
5. Старажытны каменны век - гэта:
1) палеаліт;
6. Сярэдні каменны век – гэта:
2) мезаліт;
7. Новыя элементы першабытнай культуры - лук і стрэлы атрымалі распаўсюджанне ў час:
2) мезаліту;
8.Керамічная вытворчасць на тэрыторыі Беларусі з’явілася ў
эпоху:
2) неаліту;
9. Ганчарны круг і домніца - гэта новыя элементы матэрыяльнай культуры:
4) жалезнага веку.
10. Вызначце пункт, дзе паслядоўнасць з’яўлення форм земляробства змешчана храналагічна дакладна:
3) матычнае, падсечна-агнявое, ворыўнае;
11. Першыя людзі на тэрыторыі Беларусі з’явіліся ў:
1) палеаліце;
12. Чалавек навучыўся здабываць агонь у:
1) палеаліце;
13. Порыстая жалезная маса, якая атрымоўвалася ў выніку плаўлення руды – гэта:
1) крыца;
14. Асноўны від пасялення ў раннім жалезным веку:
2) гарадзішча
15. Індаеўрапейскае насельніцтва з’явілася на тэрыторыі Беларусі ў:
3) бронзавым веку;
16. Прадмет гандлю, які пападаў на Беларусь з узбярэжжа Балтыйскага мора
3) бурштын;
17. Від земляробства, які прыйшоў на змену матычнаму:
2) падсечна-агнявое;
18. Вынаходніцтва пласкадоннага посуду адбылося ў:
4) бронзавым веку.
19. Краманьёнцы з’явіліся на тэрыторыі Беларусі ў:
1) палеаліце;
20. Першыя крэмнездабываючыя шахты на тэрыторыі Беларусі адносяцца да:
2) неаліту;
РАССЯЛЕННЕ СЛАВЯН I РАННЕФЕАДАЛЬНАЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСІ
1. Балты – гэта:
1) насельніцтва да славянскай каланізацыі;
2. У раннім сярэднявеччы, згодна “Аповесці мінулых гадоў” дрыгавічы займалі тэрыторыю:
1) паміж Прыпяццю і Дзвіной;
3. Веча – гэта:
3) агульны сход;
4. Умацаваны цэнтр:
4) дзядзінец.
5. Аўтарам “балцкай” канцэпцыі паходжання беларусаў з’яўляецца:
4) В. Сядоў.
6. эканамічны уклада у IX - XI стст. :
2) феадальны;
7. Частка гарода, дзе жылі рамесныя людзі – гэта:
1) пасад;
8. Свабодныя земляробы, жыхары сельскай абшчыны:
3) сяляне;
11. Працэс збору даніны ў IX - XI стст.:
3) палюддзе;
12. У гісторыі Полацкай зямлі князь-кніжнік – гэта:
2) Ізяслаў;
Скачать шпоры

Похожие материалы:
Шпаргалки ВГУ
Здесь Вы можете бесплатно скачать шпаргалки, тесты и другие материалы по анатомииПредмет, задачи и методы иссл А и Ф.   ...
Шпаргалки ВГУ
Здесь Вы можете бесплатно скачать шпаргалки, тесты и другие материалы по философииЭкзаменационные вопросы по Философии 2007-20085....
Шпаргалки ВГУ
Здесь Вы можете бесплатно скачать шпаргалки, тесты и другие материалы по Экономике и менеджментуБелорусские ученые при исследовани...

Комментарии

   
© Все права защищены
Яндекс.Метрика